Twórcze przeżycie Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa

- Zrobić z gałązek małą palmę (można w sobotę).
- Ten, kto ma autorytet w rodzinie, winien ją pokropić wodą święconą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i ustawić na widocznym miejscu, &#
- Odczytać opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy, według św. Mateusza (21, 1-17). Wysłuchać przez radio lub TV Mszy świętej i przyjąć Komunie duchowo.

Wielki Czwartek

- Jeśli jest obrazek Ostatniej Wieczerzy ustawić go na pierwszym miejscu.
Wspólnie zjeść kolacje, tak jak jemy Wieczerzę wigilijną przed Bożym Narodzeniem.
- Krótka modlitwa i przeczytanie Ewangelii św. Jan (rozdział 13 i 14)
- Po wieczerzy odczytać Ustanowienie Najświętszego Sakramentu I Kor 11,17-34).
- Przyjęcie Komunię duchowo, trzy minuty ciszy i dziękczynienia za to, że Jezus mieszka w naszym sercu.
- Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”…
Wieczór ok. 21.00 odczytać (Mt 26,16-56) i godzinę przeżyć albo w ciszy, albo uczestnicząc w katolickich programach TV lub Radia.

Wielki Piątek

W ciągu dnia śpiewamy Pieśni Wielkopostne o Krzyżu Jezusa
- Na stole ustawić Krzyż.
Jeśli to możliwe o godz. 11.00 odprawić „Drogę krzyżową”.
- Modlitwę przy stacjach może podać każdy z domowników mówiąc, o co on prosi Pana.
Wieczorem przed kolacją odczytać opis Męki Jezusa według św. Jana (położyć krzyż na stole)
- Odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego, Przyjąć duchowo Komunię świętą
- Złożyć z wiarą i wdzięcznością pocałunek na krzyżu Jezusa.
Przed spoczynkiem odczytać Hymn o miłości (1 Kor 13,1-13)
Zastanowić się, w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.

Wielka Sobota

Śpiewamy pieśni Wielkopostne
- Przygotować kosz świąteczny, jak co roku.
- Poświęcić w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jajka, dary i pokropić wodą święconą.
Przed kolacją odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary.
- Po kolacji zaśpiewać Jedną z pieśni wielkanocnych
- Przyjąć duchowo Komunię świętą.
Na zakończenie odśpiewać trzy Pieśni wielkanocne. Alleluja!.

Wielka Niedziela

Tegoroczne śniadanie wielkanocne, spożywane w czasie epidemii, będzie miało wyjątkowy charakter. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienia krótkiej liturgii domowej. Tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę.

Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi pędami zbóż, bukszpanem czy gałązkami wierzby. Główne miejsce na stole zajmują zapalona świeca przypominająca paschał, oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz koszyk z symbolicznymi pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, sól, chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.