Święty Franciszku – módl się –

W czwartą niedzielę Adwentu rozpoczęły się rekolekcje w parafii p.w. Wniebowzięcia N M P w Nowym Warpnie. Były wyjątkowe: pierwsze po przerwie pandemicznej; nauki głosił o. Edward Sobolewski OFM Conv – nasz parafianin.
Nasza parafia posiada dwa filialne kościoły. Jeden z nich jest pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu znajduje się w Podgrodziu – dzielnicy Nowego Warpna. .

Pragnieniem mieszkańców Podgrodzia było posiadanie relikwii Patrona. Pismo z prośbą ks. Proboszcza Karola Wilczyńskiego o przekazanie relikwii do kościoła filialnego w Podgrodziu zostało przekazane przez o. Edwarda do Kurii Generalnej Franciszkanów w Rzymie. Prośba została zaakceptowana.

19 grudnia 2021 r. do tegoż kościoła zostały wprowadzane relikwie pierwszego stopnia Św. Franciszka z Asyżu.
W tym samym dniu został poświęcony nowy wizerunek Patrona kościoła. Jest to kopia obrazu z drugiej połowy XIII wieku włoskiego malarza Cenniego di Pepo znanego jako Cimabue. Wizerunek Świętego wiernie oddaje jego wygląd opisany we wczesnych źródłach franciszkańskich.

Biedaczyna z Asyżu w sposób szczególny kontemplował tajemnice Zwiastowania, Wcielenia, Męki i Śmierci Pana Jezusa; źródłem było Pismo Święte. Pierwszy przygotował Żłóbek w Greccio, w ten sposób zapoczątkował tradycję, która jest obecna do dziś w naszych kościołach. Umiłowanie Boga i całkowite oddanie się stwórcy zaowocowały stygmatami Pana Jesusa, które po śmierci Świętego pozostały na Jego ciele.
Kolejnym akcentem tego dnia było poświęcenie nowego krzyża usytuowanego przed kościołem. Darczyńcą krzyża jest Pani Kazimiera Gadomska.

Rekolekcje trwały do 22 grudnia. Przewodnim tematem rekolekcji przygotowujących nas do przeżycia Uroczystości Narodzenia Pańskiego były katechezy o postawie ufności Maryi Matki Jezusa oraz Św. Franciszka z Asyżu wobec tajemnic Boga.