Kościół Policki, podobnie jak cała Polska, obchodził Dzień Papieski w niedzielę, 13 października. Ale w kilka dni później, 16, w środę - w 35 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - miłujący Błogosławionego Papieża przeżyli wydarzenie szczególne. Spotkanie z relikwią Jego Krwi, specjalnie na tę okazję przywiezioną z nowowarpieńskiego sanktuarium. Program uroczystości obejmował trzy części. Najpierw, o godzinie 17, przy polickim pomniku Jana Pawła II, spotkali wierni Jego pamięci, oczekując na przyjazd ks. kan. Stanisława Drewicza z Nowego Warpna. Oczekiwanie wypełnił program słowno-muzyczny, a całej uroczystości przewodniczył ks. kan. Waldemar Gasztkowski. Kustosz relikwii Błogosławionego przybył około 17.30. Przez chwilę trwało modlitewne skupienie, następnie delegacje władz samorządowych – gminy i powiatu – złożyły pod pomnikiem kwiaty i zapalone znicze. Obecni byli również przedstawiciele gminy Nowe Warpno z burmistrzem Władysławem Kiragą na czele.

 

 

Zaraz potem uformowała się procesja. Wierni, poprzedzani przez ks. S. Drewicza niosącego relikwiarz, przeszli ulicami Piłsudskiego i Wyszyńskiego do kościoła pw. św. Kazimierza. Tu rozpoczęła się część trzecia zaplanowanych uroczystości. Msza św., koncelebrowana przez 9 kapłanów, pod przewodnictwem ks. kan. W. Gasztkowskiego, proboszcza parafii.

 

 

Homilię wygłosił ks. kanonik Stanisław Drewicz. Wypowiedź była krótka, ale przemyślana. Kaznodzieja rzucił snop światła na kilka wydarzeń z życia Błogosławionego Papieża i wskazywał w nich szczególne wezwanie Boże, na które przyszły Święty odpowiadał z niezmiennym poddaniem. Opisane przykłady ks. S. Drewicz odnosił do życia każdego ze zgromadzonych, wskazując, że naśladowanie Papieża jest dla każdego możliwe. Całość zakończył fragmentem czytań mszalnych przewidzianych na dzień uroczystości. Po Liturgii i okazjonalnych podziękowaniach, wygłoszonych przez ks. Waldemara Gasztkowskiego, kto chciał – mógł skorzystać z indywidualnego błogosławieństwa relikwią Krwi Błogosławionego Papieża. Skorzystali wszyscy obecni w kościele.

 

Źródło: Magazyn Policki (www.magazynpolicki.cba.pl)