25 czerwca 2017 r. to kolejny radosny dzień w naszej parafii. Dziś ks. Gerard Nuenberg proboszcz naszej parafii w latach 1983 -1994 przeżywał w naszej wspólnocie swoje Złote Gody – 50 lat święceń kapłańskich.

We Mszy św. koncelebrowanej z ks. Karolem Wilczyński wielce szanowny Jubilat dziękował Bogu za łaskę powołania do służby w Kościele Chrystusowym. Nasz ks. Proboszcz Karol Wilczyński w homilii ukazał nam czym jest kapłaństwo Chrystusowe – to wyjątkowy dar dawania Chrystusa przez szafowanie sakramentów świętych, a nade wszystko bycie Jego świadkiem w pokorze i miłości.

Po Eucharystii zebrani wierni złożyli życzenia i kwiatami oraz śpiewem wyrazili wdzięczności za 11 lat posługi w naszej parafii.