Historia przekazania

 

Przekazanie relikwii Ojca Świętego Jana Pawła II odbyło się w piątek, 12 sierpnia 2011 r., o godzinie 7:10, w Krakowie, w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich, kiedy to ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, podczas uroczystej koncelebry, przekazał na ręce ks. proboszcza Stanisława Drewicza relikwie błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II dla kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie. Relikwią jest krew Błogosławionego. Jest to relikwia klasy pierwszej, najwyższej.

W dokumencie potwierdzającym autentyczność relikwii ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, z dnia 5 sierpnia 2011 r. napisał: z pozdrowieniami i pasterskim błogosławieństwem naszą powagą potwierdzamy autentyczność cząstki z krwią błogosławionego Jana Pawła II umieszczonej w kapsule, by była czczona i ukazywana wiernym.

Pierwsze i najważniejsze słowa wdzięczności wypowiadamy wobec ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego i ks. prof. Henryka Wejmana, bez których pomocy i życzliwości nie byłby obecny wśród nas, w tak cennej relikwii, nasz Umiłowany Rodak.

Wdzięczność naszą kierujemy również na ręce Pana Władysława Kiragi, burmistrza Gminy Nowe Warpno, który wraz z mieszkańcami Podgrodzia ofiarował obelisk i pamiątkową tablicę poświęcone Naszemu Papieżowi. Także popiersie błogosławionego Jana Pawła II jest darem Pana Burmistrza.

 

 

 

 

Wprowadzenie relikwii

 

Wprowadzenie relikwii błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II odbyło się w piątek 29 czerwca 2012 roku. Msza święta była sprawowana pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi. W wygłoszonym słowie ks. Arcybiskup podkreślił wyjątkowość tego wydarzenia. Podkreślił, iż obecność relikwii Krwii błogosławionego Jana Pawła II jest dla parafii szczególnym wyróżnieniem i zaproszeniem do odnowy życia w duchu Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Po uroczystej Eucharystii w procesji przeniesiono relikwie Błogosławionego do specjalnie wybudowanej kaplicy.

 

Rozmowa z ks. Stanisławem Drewiczem, proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie

 

 

Magazyn Policki: - Za kilka dni Kościół nowowarpieński, a za jego sprawą cała Archidiecezja, świętować będą historyczne wydarzenie, jakim - bez wątpienia - jest wprowadzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła II do miejscowej świątyni. Uroczystość niezwykła. Jak doszło do pozyskania kropli papieskiej krwi przez niewielką parafię niewielkiego miasta na zachodnim krańcu Polski?

Ks. Stanisław Drewicz: - Złożone jest to pytanie, więc i odpowiedź musi być kilkuczęściowa. Przede wszystkim chciałbym podkreślić słuszność spostrzeżenia, że mamy do czynienia z wydarzeniem historycznym i to wielkiej wagi. Należymy do pokolenia, które znało, kochało i czciło Błogosławionego już w czasie jego ziemskiej wędrówki. Rzadko się jednak zdarza, aby to samo pokolenie, które doświadczyło obecności osoby świątobliwej, mogło radować się chwałą wyniesienia jej na ołtarze. Procesy beatyfikacyjne ciągnęły się czasami przez stulecia. W proporcji do nich beatyfikacja Jana Pawła II przebiegła błyskawicznie - choć, oczywiście wszystkim, którzy Go znali, czas ten się bardzo dłużył.

A jeśli chodzi o genezę pozyskania relikwii? W porządku doczesnym wszystko zaczęło się wiele lat temu, jeszcze za życia Jana Pawła II, kiedy to grupa mieszkańców Podgrodzia, wraz z obecnym burmistrzem, panem Władysławem Kiragą, postanowiła uczcić pontyfikat Papieża kamiennym obeliskiem z tablicą pamiątkową. W pobliżu nowowarpieńskiej świątyni powstało miejsce okolicznościowych spotkań z okazji papieskich rocznic, a później, już po śmierci Jana Pawła II, miejsce modlitewnych wspomnień o wielkim Rodaku.

Widząc rozszerzający się kult zmarłego Sługi Bożego, burmistrz Władysław Kiraga ufundował jego popiersie, które postanowiliśmy umieścić w kościele, w związku z pewnością beatyfikacji Papieża. I wtedy przyszła myśl, że skoro tworzymy boczny ołtarz-kaplicę, to właściwe byłoby pozyskać relikwię związaną z Błogosławionym.

Rozpocząłem starania. Bardzo mi pomogli ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński i ks. prof. Henryk Wejman, bez których pomocy i życzliwości nie byłby obecny wśród nas, w tak cennej relikwii, nasz Umiłowany Rodak.

W porządku nadprzyrodzonym przede wszystkim pomógł Pan Bóg. Na początku, o pozyskaniu relikwii I stopnia nawet nie marzyłem...

MP: - Relikwii I stopnia?

Ks. S.D.: - Kościół rzymski rozróżnia trzy rodzaje relikwii. Pierwszy, najważniejszy, to cząstki ciała osoby wyniesionej na ołtarze. Drugi stopień to przedmioty bezpośrednio związane ze świętym - np. sutanna, alba, szkaplerz itd. A wreszcie stopień trzeci - przedmioty pośrednio związane z daną osobą, ale ją jakoś upamiętniające. W przypadku Jana Pawła II może to być np. nakrycie lub fragment ołtarza, przy którym odprawiał Mszę św., różańce błogosławione przez Papieża i przekazywane w darze wiernym całego świata i inne, podobne pamiątki.

Kościół nowowarpieński otrzymał relikwię największej wagi - kroplę krwi papieskiej, pozyskaną w sposób naturalny, za życia Błogosławionego i nie w celach kultu, ale z powodów medycznych. Lekarze pobrali krew Jana Pawła II z zamiarem transfuzji. Ampułek z krwią nie zniszczono, po śmierci Papieża przekazano je jego Sekretarzowi - dzisiejszemu Metropolicie krakowskiemu, kard. Stanisławowi Dziwiszowi. Od niego też, jako kustosza relikwii, otrzymałem kapsułkę z krwią Jana Pawła II wraz z certyfikatem autentyczności. Nastąpiło to w piątek, 12 sierpnia 2011 r., o godzinie 7.10, w Krakowie, w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich...

MP: - Jakie znaczenie dla nowowarpieńskiego Kościoła i Nowego Warpna jako gminy będzie miało pozyskanie relikwii Jana Pawła II?

Ks. S.D.: - Znów musimy mówić o przenikaniu się zakresu doczesnego z nadprzyrodzonym. W płaszczyźnie wiary trudno nie dostrzec widomego znaku łaski Bożej, wskazującej nowowarpieńskiej wspólnocie Kościoła wyjątkowy patronat Jana Pawła II. Dla wszystkich ludzi wiary jednoznacznego świadka świętości samego Boga.

Umieszczona w relikwiarzu kropla papieskiej krwi, widoczna w trakcie modlitewnego skupienia, zbliża nas do Błogosławionego i pozwala gorliwie prosić Go o wyjednanie za Jego pośrednictwem różnych łask.

Jan Paweł II był w sposób szczególny Papieżem młodzieży, małżeństw i rodzin. Jeszcze za jego życia, a tym bardziej po śmierci, do urzędowego Kościoła z różnych stron docierały i docierają nadal liczne prywatne świadectwa otrzymania łask małżeńskich i rodzicielskich, przypisywane wstawiennictwu wielkiego Papieża.

Jan Paweł II to również, w sposób dla wszystkich oczywisty, Papież Maryjny - "Totus Tuus, Maryjo!" - "Cały Twój - Maryjo!" i wielki czciciel Miłosierdzia Bożego. Wszak właśnie Jemu zawdzięczamy kanonizację siostry Faustyny i wezwanie do zawierzenia Miłosierdziu Bożemu, zawarte w encyklice "Dives in Misericordia" ("Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg"). Tego, że Miłosierdzie Boże jest zawsze, a już szczególnie w naszej epoce, każdemu człowiekowi niezwykle potrzebne - tłumaczyć nie trzeba.

Pan Bóg ofiarowując nam dar posiadania relikwii Błogosławionego Rodaka czegoś od nas oczekuje. Być może zabytkowa, nowowarpieńska świątynia, pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny będzie miejscem pozyskiwania szczególnych łask za wstawiennictwem Jana Pawła II...

A w płaszczyźnie doczesnej? Już sam fakt posiadania relikwii jest niezwykłym honorem dla lokalnego Kościoła. A zarazem honorem dla całej gminy. Maleńka, pod względem ludnościowym, dynamicznie rozwijająca się w ostatnich latach, zacznie być też widziana przez pryzmat kultu wielkiego Papieża. Przecież niejeden wierny, nawet z odległych stron, przybędzie tu, by pokłonić się Jego relikwiom. Ten aspekt nie był istotny w trakcie starań o pozyskanie relikwii, ale trudno go nie dostrzegać.

I jeszcze jeden temat. Nowe Warpno to pogranicze - początek lub koniec Polski, zależy skąd spoglądamy. Pogranicze polsko-niemieckie, ale również pogranicze religijne, katolicko-luterańskie. Patronat Jana Pawła II nad nowowarpieńską gminą, związany z obecnością relikwii Jego krwi, w dobitny sposób podkreśla naszą polską tożsamość.

MP: - Nie mam już więcej pytań. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.

Źródło: Magazyn Policki (www.magazynpolicki.cba.pl)