Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


Umowa nr: UDA-RPZP.C6.02.02-32-004/11-00

Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie

 

 

 

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeprowadziła remont kościoła parafialnego dzięki środkom uzyskanym z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, priorytet 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, działanie 6.2, poddziałanie 6.2.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.

Łączna kwota wydatków związanych z realizacją zadania sięgnęła 1.560.919,99 zł.

Konkurs ofert został rozstrzygnięty w 2011 r., gdzie głównym wykonawcą zadania „Renowacja zabytkowego XV-wiecznego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny W Nowym Warpnie” została firma CALEX Sp. z o.o. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmował między innymi: izolacje przeciwwilgociowe i osuszanie obiektu, przełożenie pokrycia dachu kościoła z częściową wymianą więźby dachowej, remont elewacji – korpus kościoła, wymiana instalacji odgromowej, renowacja elementów drewnianych, ustawienie rusztowań, wywóz gruzu.

W trakcie renowacji nawy głównej, została także wykonana odnowa wieży kościoła, dzięki czemu obiekt odzyskał swoją świetność i niepowtarzalny wygląd.

Po zakończeniu inwestycji odbyła się uroczysta Msza Święta, którą koncelebrował w otoczeniu dwunastu księży ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga Metropolita Szczecińsko-Kamieński.