Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

działającą przy parafii Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie.

 

Staramy się czynić Dobro, służąc Bogu i ludziom.

Jeśli możesz - POMÓŻ !

 

 

Stowarzyszenie RAZEM
ul. Polna 3
72-022 Nowe Warpno

Konto: Credit Agricole Bank Polska SA
29 1940 1076 3078 4565 0000 0000

Dla odpisu podatkowego 1%
Nr KRS 333056

 

 

e'mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Stowarzyszenie Razem powstało z inicjatywy ks. proboszcza parafii p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Warpnie, ks. kanonika Stanisława Drewicza.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działalność na rzecz odnowienia kościoła i innych zabytków sakralnych na terenie parafii Nowe Warpno,

2. Integrowanie miłośników zabytków sakralnych wspomagających przedsięwzięcia na rzecz ich renowacji i zachowania,

3. Upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i zabytkach parafii Nowe Warpno,

4. Współpraca kulturalna z instytucjami, organizacjami, ośrodkami i osobami fizycznymi zainteresowanymi problematyką sztuki sakralnej,

5. Inicjowanie programów i projektów promujących i wspomagających działalność na rzecz rozwoju kulturowego i społecznego parafii,

6. Pozyskiwanie funduszy na realizację celów określonych w Statucie,

7. Pobudzanie aktywności społeczno - gospodarczej społeczności lokalnej,

8. Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających skutki bezrobociai wykluczenia społecznego,

9. Inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych mających na celu ograniczanie bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, wyrównywanie ich szans na rynku pracy,

10. Inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,

11. Promocja gospodarcza gminy,

12. Inspirowanie aktywnych postaw młodzieży, wspieranie startu zawodowego absolwentów szkół średnich i wyższych,

13. Organizowanie konkursów, spotkań, plenerów, wystaw artystycznych i innych imprez kulturalnych promujących parafię Nowe Warpno,

14. Wydawanie niekomercyjnych druków informacyjnych i ich kolportaż,

15. Aktywizacja ekologicznej działalności gospodarczej w rejonie Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Nowowarpieńskiego oraz ścisła współpraca w tym zakresie z organami samorządowymi państwowymi i zagranicznymi,

16. Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnej działalności,

17. Rozwój turystyki i agroturystyki, w tym kwalifikowanej jak jeździectwo, żeglarstwo, turystyka rowerowa, wędkarstwo i łowiectwo,

18. Rozwój przygranicznej współpracy w dziedzinie turystyki, agroturystyki, wytwórczości, handlu, budownictwa, kultury i usług,

19. Organizowanie spotkań z byłymi mieszkańcami Nowego Warpna mających na celu niwelowanie różnic kulturowych i zacieśnianie współpracy we wspólnej Europie, 

20. Ochrona dziedzictwa kulturowego,

21. Wykorzystywanie gospodarczego, kulturalnego i turystycznego zaplecza Euroregionu.

 

Pierwsze walne zebranie odbyło się w dniu 11.06.2009 r., na którym wybrano zarząd i komisję rewizyjną stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS i zaczęło swoją działalność, wydając m.in. kalendarz na rok 2010, w którym umieszczono zdjęcia świątyń naszej gminy. Wydany kalendarz okazał się na tyle dobrym sposobem promocji stowarzyszenia, Gminy Nowe Warpno oraz parafii, że wydano go również w kolejnych latach 2011, 2012, 2013 i 2014.