25 czerwca 2017 r. to kolejny radosny dzień w naszej parafii. Dziś ks. Gerard Nuenberg proboszcz naszej parafii w latach 1983 -1994 przeżywał w naszej wspólnocie swoje Złote Gody – 50 lat święceń kapłańskich.