17 czerwca 2017 r. w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy wyjątkową uroczystość. Ks. Prałat Stanisław Skibiński – proboszcz naszej parafii w latach 1978 -1983 świętował swój złoty jubileusz święceń kapłańskich.

W gronie kapłanów z naszego dekanatu na czele z Księdzem Dziekanem Waldemarem Gasztkowskim i licznie zebranych wiernych wielce szacowny Jubilat odprawił Mszę św. dziękczynną za dar powołania.

Ks. Proboszcz Karol Wilczyński w homilii przypomniał zebranym jak wielkim i nie zasłużonym darem jest powołanie do stanu kapłańskiego, a zwracając się do Jubilata dziękował za Jego pracę w naszej wspólnocie, za budowanie kościoła materialnego, a nade wszystko tego duchowego.

Po Mszy św. były życzenia i podziękowania od poszczególnych parafian.