Studenci - seniorzy śpiewają

Jeszcze nie wybrzmiało Gaudeamus, a już studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku już mieli pierwszy, artystyczny sprawdzian, i to nie zwykły, ale w randze festiwalu, który odbył się 5 października w Nowym Warpnie w kościele p. w. Wniebowzięcia NMP. II Ogólnopolski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod hasłem „Tak brzmi Nowe Warpno” był zwieńczeniem tegorocznej serii wydarzeń artystycznych w mieście na Półwyspie Nowowarpieńskim. Honorowy patronat nad festiwalem objęli: ks. abp. Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński i Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Patronat bezpośredni: Władysław Kiraga, burmistrz Nowego Warpna i ks. kan. Stanisław Drewicz, proboszcz miejscowej parafii i zarazem prezes tamtejszego Stowarzyszenia „Razem”. Dyrektorem artystycznym festiwalu, podobnie jak w roku ubiegłym, była prof. Iwona Wiśniewska-Salamon.

Do festiwalowego konkursu stanęło 9 grup śpiewaczych z Polski Zachodniej i Północnej stanowiące trzy chóry mieszane, jednorodne i trzy zespoły wokalne. Ich produkcje artystyczne oceniało profesjonalne jury pod kierunkiem prof. Bogumiły Tarasiewicz z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Głównym założeniem festiwalu była prezentacja a przede wszystkim konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów amatorskich, rozbudzanie zamiłowania do śpiewu i propagowanie polskiej kultury muzycznej. Jest to zbieżne z główną ideą Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która ma zapobiegać osamotnieniu i marginalizacji ludzi starszych, ale przede wszystkim stwarzać możliwość do aktywności społecznej, także, a może zwłaszcza artystycznej, bo talenty w ludziach drzemią!

Warto przypomnieć, że idea powstania Uniwersytetów sięga lat 70. XX w. - w 1972 r. prof. Pierre Vellas z Uniwersytetu w Tuluzie zorganizował spotkanie kilkudziesięciu seniorów podczas którego wypracowano podstawowe założenia ideowe przyszłych Uniwersytetów. Dotyczyły one poprawy jakości życia i aktywności osób starszych, a pomysł chwycił w wielu krajach. Polska była trzecim krajem na świecie w którym rozwinął się ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pierwszy powstał z inicjatywy prof. Haliny Szwarc w 1975 r. w Warszawie, a w Szczecinie w 1978 r. W Polsce w działalności tychże Uniwersytetów dominuje model francuski, związany ściśle z ośrodkami akademickimi. W Szczecinie na tegorocznej inauguracji roku akademickiego Wydziału Humanistycznego US obecni byli aktywni studenci oraz studenci seniorzy zaproszeni przez prof. Barbarę Kromolicką, Dziekan Wydziału.

Festiwal pieśni chóralnej w Nowym Warpnie to nie jedyne, ale szczególne święto, bo po pierwsze rozbrzmiewały one w XV-wiecznej świątyni, co nadawało im pełni i szlachetności brzmienia, po drugie wykonawcy to ludzie z dużym doświadczeniem życiowym, co ma swoje znaczenie w artystycznym przekazie emocji. Wszystkie chóry i zespoły występujące były doskonale przygotowane, śpiewały z dużą swobodą i ze świadomością wykonywanego repertuaru, a ten był urozmaicony od pieśni sakralnych poprzez ludowe, aż po gatunek gospel i rozrywkę jak np. When I Get Older Johna Lennona.

Słuchaczy zachwycił nie tylko talent i pracowitość artystów, czy ich sceniczne obycie, ale nade wszystko dyscyplina zarówno na estradzie jak i poza nią (to już obecnie zanikająca wartość), zatem takie koncerty są wzorem godnym naśladowania. Dużo ciepła wprowadzała swoimi zapowiedziami pani Iwona Wiśniewska-Salamon, podkreślając wartości jakie niosą ze sobą choćby przyjaźnie zawarte przez muzykę.

Niezwykle interesujący artystycznie był występ gwiazd festiwalu - jako pierwszy wystąpił Chór Kameralny ZUT w Szczecinie z gośćmi: Katarzyną Metzą, wokalistką jazzową, kompozytorką, aranżerką i pedagogiem oraz Michałem Grobelnym, studentem Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Gdańsku, znanym wokalistą w świecie jazzowo - rokowym i zespołem „PUK” w składzie Radek Ułoga - piano, Kornel Korzeniewicz - bas, i Piotr Poprawski – perkusja. Artyści wykonali mszę jazzową „Missa Rotna” P. Holbacha, gościnnie dyrygowała mgr. Urszula Żmijewska, absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej, specjalność dyrygentura chóralna Akademii Sztuki w Szczecinie w klasie prof. Iwony Wiśniewskiej - Salamon.

Po jazzowych prezentacjach usłyszeliśmy zespół „Tutejszaja Szlachta” z Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku, który zaprezentował pieśni i tańce popularne wśród drobnej szlachty oraz muzykę, która brzmiała w pałacach Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej.

Całość prezentacji, zarówno konkursowych, jak i popisów gości była ucztą duchową, więc nic dziwnego, że organizatorzy i patroni jednomyślnie zdecydowali, że festiwal na stałe wpisują do kalendarza imprez w Nowym Warpnie.

Energetyczna profesor Iwona Wiśniewska-Salamon ma wyjątkowy dar zjednywania ludzi do artystycznych idei i wraz z władzami Gminy oraz członkami Stowarzyszenia „Razem” w Nowym Warpnie potrafi dokonywać rzeczy wielkich, a taką na pewno był II Ogólnopolski Festiwal Chórów i Zespołów Wokalnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Warpnie.

Tekst: Bogdan Matławski