Dzięki ludziom dobrej woli, którzy wsparli nasze Stowarzyszenie „RAZEM” darując odpis podatku 1% mogliśmy zakupić nowe organy elektroniczne.