7 kwietnia 2017 - Wkrzańska Droga Krzyżowa

W tym roku, wzorem lat ubiegłych w piątek przed Niedzielą Palmową, gdy w całej Polsce a nawet świecie odbywa się Ekstremalna Droga Krzyżowa, w naszej wspólnocie również podjęliśmy trud nocnej modlitwy na ścieżkach Puszczy Wkrzańskiej. Uczestnicy Wkrzańskiej Drogi Krzyżowej – parafianie z Trzebieży, Nowego Warpna, Polic i Szczecina zebrali się w kościołku św. Huberta w Karsznie – Nowym Warpnie 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 21.00, by po wspólnej modlitwie – Apelu Jasnogórskim - celebrowanej przez ks. Proboszcza Karola Wilczyńskiego wyruszyć w tą wyjątkową Drogę Krzyżową. Rozważania stacji przygotowali, pod przewodnictwem ks. Proboszcza Mieczysława Wdowiaka, parafianie z Trzebieży.

Wkrzańska Droga Krzyżowa przechodziła trasą przygotowaną przez naszych leśników w ubiegłym roku o długości 15 km i 400 m. Startowaliśmy z Karszna a zakończyliśmy przy Kapliczce Matki Bożej w Trzebieży. Uczestnicy w liczbie ok. 50 osób w skupieniu i z wielkim zaangażowaniem przeżywali tajemnice Męki Pańskiej niosąc w sercach rozmaite intencje przebłagalne i dziękczynne. Zakończyliśmy naszą modlitwę oddaniem się w szczególną opiekę Matce Bożej Bolesnej a ks. Mieczysław Wdowiak, który szedł z nami udzielił Bożego błogosławieństwa.

Chcemy, by nasze wspólne uwielbianie Chrystusa Umęczonego trwało, dlatego już umówiliśmy się na następny rok.