Projekt RPO

Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego
p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Umowa nr: UDA-RPZP.C6.02.02-32-004/11-00
Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeprowadziła remont kościoła parafialnego dzięki środkom uzyskanym z dofinansowania w ramach RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, priorytet6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych, działanie 6.2, poddziałanie 6.2.2Zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze metropolitalnym.
Łączna kwota wydatków związanych z realizacją zadania sięgnęła 1.560.919,99zł.
Konkurs ofert został rozstrzygnięty w 2011 r., gdzie głównym wykonawcą zadania pn. „Renowacja zabytkowego XV-wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny W Nowym Warpnie” została firma CALEX Sp. z o.o.. Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmował między innymi: izolacje przeciwwilgociowe i osuszanie obiektu, przełożenie pokrycia dachu kościoła z częściową wymianą więźby dachowej, remont elewacji – korpus kościoła, wymiana instalacji odgromowej, renowacja elementów drewnianych, ustawienie rusztowań, wywóz gruzu.
W trakcie renowacji nawy głównej, została także wykonana odnowa wieży kościoła dzięki czemu obiekt odzyskał swoją świetność i niepowtarzalny wygląd.
Po zakończeniu inwestycji odbyła się uroczysta msza święta, którą koncelebrował w otoczeniu dwunastu księży ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga.