Stowarzyszenie Razem

Stowarzyszenie Razem powstało z inicjatywy proboszcza parafii p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Nowym Warpnie, ks. Stanisława Drewicza.

Cele statutowe stowarzyszenia zakładają m.in. :
- działalność na rzecz odnowienia kościoła i innych zabytków sakralnych na terenie parafii Nowe Warpno,
- integrowanie miłośników zabytków sakralnych wspomagających przedsięwzięcia na rzecz ich renowacji i zachowania,
- upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i zabytkach parafii Nowe Warpno.

Stowarzyszenie ma skupiać wszystkie osoby, które chcą działać na rzecz parafii i zabytków na terenie gminy. Jak stwierdził ks. S. Drewicz "nie ma być to stowarzyszenie konkurencyjne dla stowarzyszeń już istniejących".

Pierwsze walne zebranie odbyło się w dniu 11.06.2009 r., na którym wybrano zarząd i komisję rewizyjną stowarzyszenia. Prezesem stowarzyszenia został wybrany ks. Stanisław Drewicz, jego zastępcą Pani Grażyna Jaguszewska, skarbnikiem Pani Bożena Szostak, a członkami zarządu Pani Lucyna Siwienki oraz Pan Arnold Mazgaj. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się Pani Anna Stachuła, Pan Marek Szczepański oraz Pani Katarzyna Korzeniewska.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w KRS i szybko zaczęło swoją działalność, wydając m.in. ciekawy kalendarz na rok 2010, na którym można zobaczyć świątynie Gminy Nowe Warpno. Wydany kalendarz okazał się na tyle dobrym sposobem promocji stowarzyszenia oraz parafii Nowe Warpno, że wydano go również w roku 2011 oraz 2012.

podatku
na rzecz Stowarzyszenia RAZEM

Kalendarze wydane przez Stowarzyszenie Razem